Main Logo Q-bus

We helpen je met raad en daad

In een eerste contact proberen we zicht te krijgen op jouw specifieke vragen en problemen. Die kunnen heel verscheiden zijn aangezien we zowel voor vzw’s, eenmanszaken als vennootschappen werken.

Boekhouding en financiële verslaggeving

Wij verwerken alle aan- en verkopen, alle bank- en kasverrichtingen, alle loonadministratie, enz., en maken op basis van die gegevens rapporten waarmee onze klanten een duidelijk beeld krijgen van hun financiële situatie. Die rapporten zijn op maat gemaakt, in overleg met onze klanten, zodat ze een maximum aan bruikbare informatie opleveren.

Fiscaal advies

Wie boekhouding zegt, zegt ook fiscale aangiftes. We verzorgen ze allemaal, op tijd en correct. Waar nodig zorgen we ervoor dat onze klanten de juiste conclusies trekken uit hun aangiften en geven we tips en advies voor de toekomst.

Verslaggeving en administratieve ondersteuning

We helpen onze klanten bij het opstellen van interne of officiële verslagen. We bereiden de officiële jaarrekening voor. We helpen bij het opmaken van een subsidieafrekening. We geven advies bij statutenwijzigingen. We adviseren onze startende klanten hoe ze hun administratie moeten organiseren en sturen bij waar we zien dat er nog hiaten zijn. Desgewenst helpen we onze klanten met concrete administratieve taken, tot ze daar zelf de nodige expertise in hebben ontwikkeld.

Voor wie werken we?

We werken zowel voor vennootschappen als voor zelfstandigen als voor verenigingen.

Onze klanten zijn actief in diverse sectoren en vereisen, naargelang de vorm en de grootte, een specifieke ondersteuning en adviesverlening.

Bij onze klanten is er, en groeit het bewustzijn van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze streven er zoveel mogelijk naar de MVO-principes in hun activiteiten te integreren.

Hoe werken we?

We stemmen onze aanpak steeds af op de klant en op zijn concrete vragen. Zo proberen we een optimale prijs-kwaliteitsverhouding te bieden.

We werken in regie aan een vast uurtarief. We werken graag zoveel mogelijk digitaal.

Voorbereiding

In een vrijblijvend verkennend gesprek krijgen we zicht op je specifieke noden en bespreken we de samenwerking.

Raming / Samenwerkings­overeenkomst

Eens we weten wat je concreet nodig hebt, maken we een raming op van het aantal uren dat we nodig denken te hebben. Op basis van die raming stellen we een opdrachtbrief op.

Feedback

Bij de start van de samenwerking, maar ook nadien, geven we steeds tips, zodat de boekhoudstukken beter voorbereid tot bij ons komen. Een betere voorbereiding bespaart ons immers werk en tijd, en bespaart je dus geld.

Facturatie

Op geregelde tijdstippen leveren we een factuur af die duidelijk het gepresteerde werk omschrijft. Zo kan je steeds onze prestaties vergelijken met de opgemaakte raming.

Nog vragen?

Accountantskantoor Q-bus CV
Grotesteenweg 110 – 2600 Berchem
Blekersdijk 14/201 - 9000 Gent
RPR Antwerpen - Ondernemingsnummer : 0475.877.347
BTW nummer : BE0475.877.347
ITAA erkenningsnummer : 50168396